Vzgoja za zdravje in higieno

  • Higiena in promocija zdravja - Higiena, zdravje, promocija zdravja
  • Osebna higiena - Zdravje gibal, zdravje srca in ožilja, zdravje dihal, preprečevanje malignih obolenj, preprečevanje nalezljivih bolezni
  • Vzgoja za družino - Identiteta staršev, starševska vloga ter odgovornost do družine, vzgojni pristopi, vzgoja za zdravje v družini
  • Okoljska vzgoja - Determinante zdravja, fizikalni dejavniki in vplivi na zdravje
  • Duševni in socialni vplivi na zdravje - Psihosocialni razvoj človeka, zdravje ogroženih skupin, zasvojenost s psihoaktivnimi snovmi, pomen duševnega zdravja za posamezne starostne skupine, promocija duševnega zdravja in preventiva duševnih motenj, stigmatizacija in diskriminacija na področju duševnega zdravja, samomor – eden od ključnih problemov na področju duševnega zdravja v Sloveniji

Število ur frontalno: 10

Preverjanje znanja: Pisni izpit

Predavatelj: Sabina Ličen  

Posted in 1. letnik.