Šola

Izobraževalni program NATUROPATIJA in PSIHOSOMATSKA PODPORA ponuja pridobitev naziva naturopat in counselour. Izobraževanje traja 4 oz. 5 let in vsebuje naslednje sklope vsebin:

  • Klasična naturopatija
  • Somatika in celostne telesne metode
  • Psihologija in relacije psihosomatske podpore
  • Energetsko zdravljenje

Za pridobitev naziva naturopat zadostuje 4-letni program. Dodatni fakultativni 5. letnik pa daje možnost pridobitve dodatnega naziva counselor.

Naziv in priznanost poklica

Po končanem izobraževanju, z uspešno opravljeno zaključno diplomo, ki jo udeleženec ustno predstavi na sedežu univerze v Bruslju, študent pridobi naziv “Master 1er Niveau en Naturopathie Psychosomatique et Relation d’Aide” (Master 1. Iz področja naturopatije in psihosomatike ter counsellinga).

Certifikat podeli “Universitè Européenne Jean Monnet AISBL” (evropski izobraževalni inštitut Jean Monnet).

Vsak diplomant ima s tem certifikatom možnost vpisa v Evropski register strokovnjakov iz področja nekonvencionalnega zdravljenja. (Več o tem: www.jeanmonnet.com). Po zaključenem petem letniku šolanja, ki je fakultativen pa udeleženec pridobi naziv counselor.

Možnosti za razvoj poklica v EU: Naturopat lahko odpre zasebno ordinacijo, lahko dela v zdraviliščih in zasebnih medicinskih centrih.

Pričetek izobraževanja POMLAD 2019