Šola

Šola za evolutivno naturopatijo ponuja štiriletni izobraževalni program NATUROPATIJA in PSIHOSOMATSKA PODPORA za pridobitev naziva naturopat. Dodatni 5. fakultativni letnik, ki sledi zaključenemu štiriletnemu programu, nudi možnost pridobitve veščin ustrezne komunikacije in naziva counselor.

Štiriletni program Naturopatija in psihosomatska podpora vsebuje naslednje sklope vsebin:

    • Klasična naturopatija
    • Somatika in celostne telesne metode
    • Psihologija in relacije psihosomatske podpore
    • Energetsko zdravljenje in osebnostna rast

Naziv in priznanost poklica

Po uspešno zaključenem štiriletnem izobraževanju na sedežu Šole in opravljenem zagovoru zaključne diplomske naloge na sedežu Evropske Univerze Jean Monnet v Bruslju, udeleženec pridobi certifikat z naslovom Master 1er Niveau en Naturopathie Psychosomatique et Relation d’Aide, ki ga podeli Universitè Européenne Jean Monnet AISBL. Pridobljeni certifikat daje možnost vpisa v Evropski register strokovnjakov iz področja nekonvencionalnega zdravljenja.

Šola ponuja možnost nadaljevanja izobraževanja v 5. fakultativnem letniku integriranega programa Counseling iz naslova BioPsicoQuantistice in pridobitve certifikata z naslovom Counselor BioPsicoQuantistico.

Naturopat lahko odpre zasebno ordinacijo, lahko deluje v zdraviliščih in zasebnih medicinskih centrih.

Pričetek izobraževanja 13.4.2019