Šola

Šola za evolutivno naturopatijo ponuja štiriletni izobraževalni program NATUROPATIJA in PSIHOSOMATSKA PODPORA in dveletni izobraževalni program Kranio sakralna reintegracija Somato bio-logičen pristop. Štiriletni program naturopatija je možno nadgraditi z dodatnim, fakultativnim letnikom program Counseling iz naslova BioPsicoQuantistice.

Izobraževalni program NATUROPATIJA in PSIHOSOMATSKA PODPORA vsebuje 4 sklope vsebin, ki so navedene spodaj in se skozi vsa 4 leta prepletajo in dopolnjujejo:

    • Klasična naturopatija
    • Somatika in celostne telesne metode
    • Psihologija in relacije psihosomatske podpore
    • Energetsko zdravljenje in osebnostna rast

Več o programu 4-letnega izobraževanja Naturopatija in psihosomatska podpora preberite tukaj.

Več o programu fakultativnega 5. letnika preberite tukaj.

Več o programu Kranio sakralna reintegracija Somato bio-logičen pristop  preberite tukaj.

Naziv

Po uspešno zaključenem štiriletnem izobraževanju na sedežu Šole in opravljenem zagovoru zaključne naloge na sedežu Evropske Univerze Jean Monnet v Bruslju, udeleženec pridobi certifikat z naslovom Diplome de 2 eme Niveau en Naturopathie Psychosomatique et Relation d’Aide (Diploma 2 iz Naturopatije in psihosomatske podpore), ki ga podeli Universitè Européenne Jean Monnet AISBL. Pridobljeni certifikat daje možnost vpisa v Evropski register strokovnjakov iz področja nekonvencionalnega zdravljenja.

Po uspešno zaključenem 5. letniku enoletnega izobraževalnega programa Counseling iz naslova BioPsicoQuantistice in zagovoru zaključne naloge na sedežu šole, udeleženec pridobi certifikat z naslovom Diplome de 3 eme en Counselor BioPsicoQuantistica (Diploma 3 iz Counselinga), ki ga podeli Universitè Européenne Jean Monnet AISBL.

Naturopat lahko odpre zasebno ordinacijo, lahko deluje v zdraviliščih in zasebnih medicinskih centrih.

Po uspešno zaključenem  dveletnem izobraževanju Kranio sakralna reintegracija Somato bio-logičen pristop, udeleženec pridobi  certifikat z naslovom Attestasion Opérateur crânio-sacrée à orientation somato-biologique, ki ga podeli Universitè Européenne Jean Monnet AISBL.