Prva pomoč

Vsebina predmeta PRVA POMOČ
opredelitev prve pomoči in nujne medicinske pomoči,
etični in pravni vidiki dajanja prve pomoči,
preprečevanje poškodb in zastrupitev v Republiki Sloveniji,
reševalna veriga,
oprema za prvo pomoč,
dostop do poškodovanca ali nenadno zbolelega, pregled in osnovni postopki,
katastrofe,
temeljni postopki oživljanja,
ravnanje pri zapori dihalnih poti s tujkom (pri dojenčku, otroku in odraslem),
opredelitev, razpoznava in razlikovanje ter prva pomoč v posameznih primerih (npr. krvavitev, poškodb, opeklin ...)

Število ur: 20
Število dni: 2
Predavatelj: Igor Karnjuš
Preverjanje znanja: pisni izpit

1. letnik Število ur Predavatelj
Anatomija in fiziologija  E - learning
Izkustvena anatomija 20 Samo Lutman
Holistične energijske tehnike 40 Evan Berni
Akupunkturna masaža po Penzlu 80 Rado Ribič
Splošna naturopatija 60 Natale Petti
Nutricionizem - osnove 30 Jure Capuder
Nutricionizem in antropozofija 20 Franc Božjak
Psihologija in psihosomatika 20 Natale Petti
Splošna psihologija E - learning
Vzgoja za zdravje in higieno 20 Sabina Ličen
Skupaj 1. letnik 300

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potreno zaradi organizacijskih zadev.

Posted in 2. letnik.