Prva pomoč

  • opredelitev prve pomoči in nujne medicinske pomoči
  • etični in pravni vidiki dajanja prve pomoči
  • preprečevanje poškodb in zastrupitev v Republiki Sloveniji
  • reševalna veriga
  • oprema za prvo pomoč
  • dostop do poškodovanca ali nenadno zbolelega, pregled in osnovni postopki,
  • katastrofe
  • temeljni postopki oživljanja
  • ravnanje pri zapori dihalnih poti s tujkom (pri dojenčku, otroku in odraslem)
  • opredelitev, razpoznava in razlikovanje ter prva pomoč v posameznih primerih (npr. krvavitev, poškodb, opeklin ...)

Število ur: 20
Preverjanje znanja: Pisni izpit
Predavatelj: Igor Karnjuš

Posted in 2. letnik.