Program

Izobraževalni program NATUROPATIJA in PSIHOSOMATSKA PODPORA (aktualno za vpise v letih od 2013 – 2019)

Traja 4 leta in vsebuje naslednje sklope vsebin:

  • Klasična naturopatija (fitoterapija, floriterapija, nutricionizem, osnove TKM in oligoterapija, aromaterapija)
  • Somatika in celostne telesne metode (Akupunktna masaža po Penzlu, Kranio sakralna terapija)
  • Psihologija in relacije psihosomatske podpore (Psihosomatika in osnove 5-ih Bioloških zakonov, BioPsicoQuantistica)
  • Holistične energetske tehnike in osebnostna rast

Štiriletni program vključuje skupaj 1860 ur teoretično/praktičnega dela, od tega je 1260 ur frontalnih predavanj v obliki teorije in prakse ter 600 ur prakse izven teh vikendov.
Frontalna predavanja potekajo med vikendi (sobota in nedelja od 9h-18h) v skupnem številu 13-15 vikendov na leto.

PRAKSA

Praksa izven izobraževalnega programa se prične od 1. letnika dalje in je pomembna za osvojitev pridobljenih znaj in veščin med študijem in pripravo na končno obvezno klinično prakso v 4. letniku. Udeleženci si prakso organizirajo sami.  

Končna obvezna praksa v 4. letniku, ki jo mora vsak udeleženec pred zagovorom zaključne naloge opraviti v skupnem številu 600 ur, se izvaja v skladu z navodili šole in pod mentorstvom izbranih predavateljev. Navodila za izvajanje končne prakse udeleženci prejmejo v 3. letniku.

IZPITI

Interno preverjanje znanja iz posameznih vsebin se vrši v glavnem v obliki pisnih izpitov. Nekateri predmeti vsebujejo tudi praktično preverjanje znanja.

ZAKLJUČNA NALOGA

Po uspešno zaključenem 4-letnem izobraževalnem programu Naturopatija in psihosomatska podpora na sedežu šole v Sloveniji, udeleženec izdela zaključno nalogo in jo ustno predstavi na sedežu Jean Monnet v Bruslju (Association Internationale Jean Monnet A.I.S.B.L.) ter tako pridobi certifikat z naslovom Diplome de 2 eme Niveau en Naturopathie Psychosomatique et Relation d’Aide (Diploma 2 iz Naturopatije in psihosomatske podpore).

Strošek potovanja in bivanja za opravljanje zagovora zaključne naloge v Bruslju gre v breme udeleženca.