5. letnik

FAKULTATIVNI 5. LETNIK - Program Counseling iz naslova BioPsicoQuantistice

Dodatni 5. fakultativni letnik, ki sledi zaključenemu 4-letnemu programu Naturopatija in psihosomatska podpora se posveča veščinam ustrezne in učinkovite komunikacije.

Udeleženec pridobi ustrezne sposobnosti za korektno soočanje s klientom. Za ta namen se v tem enoletnem programu sreča z različnimi vsebinami, ki mu omogočijo pridobiti naslednje veščine:

  • ustrezno pozicijo in prisotnost v relaciji nudenja pomoči
  • odgovornost
  • ustrezno znanje
  • poglabljanje pridobljenih znanj iz štiriletnega programa naturopatije
  • operativno sposobnost somato bio-logičnega modela: večjo sposobnost pri nudenju pomoči (na podlagi lastne osebnostne rasti); sposobnost vodenja obravnave
  • uporabo praktičnih orodij, ki mu na podlagi poznavanja vzročnosti omogočajo optimizirati intervencije
  • repertorij obravnav po simptomih

Enoletni program vključuje skupaj 320 ur, od tega 280 ur teoretično/praktičnega dela, ki se odvije znotraj 13-ih vikendov (sobota in nedelja, 4x tudi petek popoldan) na sedežu šole in 40 ur izven tega. Po zaključenih obveznostih 5. letnika, udeleženec izdela zaključno nalogo in jo ustno predstavi na sedežu Šole v Sloveniji, kar je podlaga za pridobitev certifikata z naslovom Diplome de 3 eme Niveau en Counselor BioPsicoQuantistico, ki ga izda Universitè Européenne Jean Monnet AISBL.

Counselor – kaj je?

 

Pogoj za vpis v 5.letnik je uspešno zaključen 4-letni izobraževalni program Naturopatija in psihosomatska podpora.

Pogojno se lahko vpišejo tudi tisti, ki še niso pridobili naziva Master 1er Niveau (oz. Diplome de 2eme Niveau) en Naturopathie Psychosomatique et Relation d’Aides, a so zaključili 4. letnik omenjenega programa in opravili večino študijskih obveznosti (obvezna prisotnost na predavanjih, izpiti, praksa). Preden pristopijo k zagovoru zaključne naloge 5. letnika morajo najprej pridobiti naziv Diplome de 2eme Niveau en Naturopathie Psychosomatique et Relation d’Aides.

 

PROGRAM 5. letnik

 

 
Tema Predavatelj ure
Osnove counselinga in komunikacije  - Uvod, zgodovina, osnove counselinga Lutman / Sforzina 20
Komunikacija in counseling – praksa - Klinični kolokvij; Vaje komunikacije in načini (interpretativna, imperativna, insinuirana, tolažilna, asertivna)-teorija in praksa.

Cerebralne konstelacije - Osnove in teorija, posredovanje v naturopatiji

Charbonnier

 

Charbonnier

20

 

40

Osnove strateške komunikacije - Teorija strateškega dialoga; emocionalni dialog in strategije v BPQ Petti 20
Aplikacija strateške komunikacije v Somatobiologiki - Klinična praksa in vaje strateškega dialoga pod supervizorstvom Petti / Lutman 40
Kranio sakralna terapija in dialog  - Uporaba verbalne komunikacije pri facilitaciji somatoemocionalne sprostitve Lutman 60
Osebnostna rast – izkustveno delo znotraj programa: Kreativna vizualizacija in emocionalni dialog Petti 20
Osebnostna rast – izkustveno delo znotraj programa: Sistemska spiritualna postavitev (integrirano delo na biologiki in transpersonalno Berni 40
Osebnostna rast – izkustveno delo znotraj programa: Biorelease delavnice osebnostne rasti 4x (PETEK) Lutman 20
Osebnostna rast – izkustveno delo izven programa šole (plačljivo posebej) - Senzomotorične izkušnje - razno (joga, meditacija, bioenergetica, feldenkrais, itd.) razni - izven šole 20
Osebnostna rast – izkustveno delo izven programa šole  (plačljivo posebej) - individualna srečanja s terapevtom 10x Petti / Lutman / Charbonnier 20
SKUPAJ  320

CENA

2000 EUR *(šolnina)
190 EUR (članarina Jean Monnet)
290 EUR (zagovor zaključne naloge )

*možno je obročno plačevanje šolnine in sicer: 4 obroki po 500 EUR ali 10 obrokov po 200 EUR. Za plačilo enkratnega zneska se upošteva 5% popust.

PRIČETEK IZOBRAŽEVANJA V 5. LETNIKU JE

16.10.2021