Program

Izobraževalni program NATUROPATIJA in PSIHOSOMATSKA PODPORA traja 4 leta in vsebuje naslednje sklope vsebin:

  • Klasična naturopatija (splošna naturopatija, nutricionizem, floriterapija, aromaterapija,..)
  • Somatika in celostne telesne metode (kranio sakralna terapija, akupunkturna masaža po Penzlu)
  • Psihologija in relacije psihosomatske podpore (psihologija, psihosomatika, BiopsihoKvantistika in poznavanje 5 bioloških zakonov)
  • Energetsko zdravljenje in osebnostna rast

V programu je predvidenih skupaj 1860 ur teoretično/praktičnega dela, od tega je 1260 ur frontalnih predavanj v obliki teorije in prakse ter 600 ur prakse/raziskav izven teh vikendov.

Frontalna predavanja: potekajo med vikendi (sobota in nedelja od 9h-18h) v skupnem številu 15-17 vikendov na koledarsko leto.

Praksa:
Delovna praksa izven izobraževalnega programa se prične od prvega letnika dalje in je pomembna za osvojitev pridobljenih znaj in pripravo na končno obvezno prakso v 4. letniku. Udeleženci si sami organizirajo način izvajanja, predlaga se medsebojna izmenjava tretmajev.

Končna obvezna praksa v četrtem letniku, ki jo mora vsak udeleženec opraviti v minimalnem številu 600 ur se izvaja pod supervizijo izbranega predavatelja na sledeč način:

  • Izmenjava tretmajev med udeleženci šole
  • V registriranih ustanovah (terme, zavodi, …) ali v privatnih praksah s klienti

Interni izpiti:
Med šolanjem se opravlja interne preizkuse znanja iz posameznega predmeta. Način preskušanja (ustno/pisno) določi odgovorni predavatelj.

Zaključna naloga:
Ob koncu štiriletnega programa udeleženec izdela seminarsko nalogo in jo ustno predstavi na sedežu univerze v Bruslju (Université Européenne Jean Monnet AISBL di Bruxelles – Belgio – Fondation Universitarie Stichting). Strošek potovanja, bivanja in taksa za končno nalogo gre v breme udeleženca.

Dodatni 5. letnik, ki je fakultativen in obsega 240 ur, se posveča veščinam counselinga in daje možnost pridobitve naziva counselour.

Lokacija izobraževanja: Nova Gorica, Delpinova 18B (EDA center, prostori VIRS-a).

Pričetek izobraževanja: oktober 2016

PROGRAM POSAMEZNIH LETNIKOV

Program in opis predmetov (pdf)

1. letnik Število ur Predavatelj
Anatomija in fiziologija E - learning  
Izkustvena anatomija 20 Samo Lutman
Holistične energijske tehnike 40 Evan Berni
Akupunkturna masaža po Penzlu 80 Rado Ribič
Splošna naturopatija 60 Natale Petti
Nutricionizem - osnove 30 Jure Capuder
Nutricionizem in antropozofija 20 Franc Božjak
Psihologija in psihosomatika 20 Natale Petti
Splošna psihologija E - learning  
Vzgoja za zdravje in higieno 20 Sabina Ličen
Skupaj 1. letnik 300  

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potreno zaradi organizacijskih zadev.