Program

Izobraževalni program NATUROPATIJA in PSIHOSOMATSKA PODPORA traja 4 leta in vsebuje naslednje sklope vsebin:

  • Klasična naturopatija (fitoterapija, floriterapija, nutricionizem, osnove TKM in oligoterapija,aromaterapija)
  • Somatika in celostne telesne metode (Akupunktna masaža po Penzlu, Kranio sakralna terapija)
  • Psihologija in relacije psihosomatske podpore (Psihosomatika in osnove 5-ih Bioloških zakonov, BioPsicoQuantistica)
  • Holistične energetske tehnike in osebnostna rast

Štiriletni program vključuje skupaj 1860 ur teoretično/praktičnega dela, od tega je 1260 ur frontalnih predavanj v obliki teorije in prakse ter 600 ur prakse izven teh vikendov.
Frontalna predavanja potekajo med vikendi (sobota in nedelja od 9h-18h) v skupnem številu 13-15 vikendov na leto.

PRAKSA

Praksa izven izobraževalnega programa se prične od 1. letnika dalje in je pomembna za osvojitev pridobljenih znaj in veščin med študijem in pripravo na končno obvezno klinično prakso v 4. letniku. Udeleženci si prakso organizirajo sami.  

Končna obvezna praksa v 4. letniku, ki jo mora vsak udeleženec pred zagovorom zaključne naloge opraviti v skupnem številu 600 ur, se izvaja v skladu z navodili šole in pod mentorstvom izbranih predavateljev. Navodila za izvajanje končne prakse udeleženci prejmejo v 3. letniku.

IZPITI

Interno preverjanje znanja iz posameznih vsebin se vrši v glavnem v obliki pisnih izpitov. Nekateri predmeti vsebujejo tudi praktično preverjanje znanja.

ZAKLJUČNA NALOGA

Po uspešno zaključenem 4-letnem izobraževalnem programu Naturopatija in psihosomatska podpora na sedežu šole v Sloveniji, udeleženec izdela zaključno nalogo in jo ustno predstavi na sedežu Jean Monnet v Bruslju (Association Internationale Jean Monnet A.I.S.B.L.) ter tako pridobi certifikat z naslovom Diplome de 2 eme Niveau en Naturopathie Psychosomatique et Relation d’Aide (Diploma 2 iz Naturopatije in psihosomatske podpore).

Strošek potovanja in bivanja za opravljanje zagovora zaključne naloge v Bruslju gre v breme udeleženca.

 

5. LETNIK 

Dodatni 5. fakultativni letnik, ki sledi zaključenemu 4-letnemu programu Naturopatija in psihosomatska podpora, se posveča veščinam ustrezne komunikacije in poglabljanju pridobljenih znanj iz štiriletnega programa naturopatije. Enoletni program vključuje skupaj  320 ur, od tega 280 ur predavanj na sedežu šole in 40 ur izven tega. Po zaključenih obveznostih 5. letnika, udeleženec  izdela zaključno nalogo in jo ustno predstavi na sedežu Šole v Sloveniji, kar je podlaga za pridobitev certifikata z naslovom Diplome en 3 eme Niveau Counselor BioPsicoQuantistico, ki ga izda Universitè Européenne Jean Monnet AISBL.

Več o vsebini 5. letnika preberite  tukaj.

 

PROGRAM PO LETNIKIH

1. letnik Število ur Predavatelj
Anatomija in fiziologija 30 Andrej Cör
Izkustvena anatomija 20 Samo Lutman
Holistične energetske tehnike 40 Evan Berni
Akupunktna masaža po Penzlu 80 Rado Ribič
Splošna naturopatija 20 Natale Petti
Splošna naturopatija - fitoterapija 40 Danilo Jesus De Mari
Nutricionizem - osnove 20 Jure Capuder
Psihologija in psihosomatika 20 Natale Petti
Floriterapija - Bachove cvetne esence 20 Zora Del Buono
Vzgoja za zdravje in higieno 10 Sabina Ličen
Skupaj ur frontalno 1.letnik 300

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potrebno zaradi organizacijskih zadev.

E-learning (spletno e-učenje doma v obliki video lekcij): Na razpolago je več video lekcij, različnih predavateljev, ki potekajo v italijanskem jeziku in so opremljene s slovenskimi podnapisi. Nekatere vsebine so na razpolago samo v takšni obliki in niso obravnavane na predavanjih v šoli, ostale, ki se obravnavajo na predavanjih pa služijo slušatelju kot podpora za učenje. Za dostop do video lekcij slušatelj prejme na začetku šolanja vstopno geslo.

Anatomija in fiziologija e-učenje Aldo Guardone
Splošna naturopatija - zgodovina e-učenje Filippo Vasco
Splošna naturopatija - oligoterapija, diatezna fitoterapija... e-učenje Natale Petti