Program

Izobraževalni program NATUROPATIJA in PSIHOSOMATSKA PODPORA traja 4 leta in vsebuje naslednje sklope vsebin:

  • Klasična naturopatija (fitoterapija, floriterapija, nutricionizem, osnove TKM in oligoterapija,aromaterapija)
  • Somatika in celostne telesne metode (Akupunktna masaža po Penzlu, Kranio sakralna terapija)
  • Psihologija in relacije psihosomatske podpore (Psihosomatika in osnove 5-ih Bioloških zakonov, BioPsicoQuantistica)
  • Energetsko zdravljenje in osebnostna rast

Štiriletni program vključuje skupaj 1860 ur teoretično/praktičnega dela, od tega je 1260 ur frontalnih predavanj v obliki teorije in prakse ter 600 ur prakse izven teh vikendov.
Frontalna predavanja potekajo med vikendi (sobota in nedelja od 9h-18h) v skupnem številu 13-15 vikendov na leto.

Praksa
Praksa izven izobraževalnega programa se prične od 1. letnika dalje in je pomembna za osvojitev pridobljenih znaj in veščin med študijem in pripravo na končno obvezno klinično prakso v 4. letniku. Udeleženci si prakso organizirajo sami.
Končna obvezna praksa v 4. letniku, ki jo mora vsak udeleženec pred zagovorom diplomske naloge opraviti v skupnem številu 600 ur, se izvaja v skladu z navodili šole in pod mentorstvom izbranih predavateljev. Navodila za izvajanje končne prakse udeleženci prejmejo v 3. letniku.

Izpiti
Interno preverjanje znanja iz posameznih vsebin se vrši v glavnem v obliki pisnih izpitov. Nekateri predmeti vsebujejo tudi praktično preverjanje znanja.

Zaključna naloga
Po uspešno zaključenem 4-letnem izobraževalnem programu Naturopatija in psihosomatska podpora na sedežu šole v Sloveniji, udeleženec izdela diplomsko nalogo in jo ustno predstavi na sedežu Evropske Univerze Jean Monnet v Bruslju (Universitè Européenne Jean Monnet AISBL) ter tako pridobi certifikat z naslovom Master 1er Niveau en Naturopathie Psychosomatique et Relation d’Aide.

Strošek potovanja in bivanja za opravljanje zagovora zaključne naloge v Bruslju gre v breme udeleženca.

V kolikor se udeleženec odloči za nadaljevanje študija v 5. letniku integriranega program Counseling iz naslova BioPsicoQuantistice, mora le-ta najprej zaključiti štiriletni program Naturopatija in psihosomatska podpora. Ko zaključi vse obveznosti 5. letnika, izdela zaključno nalogo in jo ustno predstavi na sedežu Šole v Sloveniji ter tako pridobi certifikat z naslovom Counselor BioPsicoQuantistico, ki ga podeli Universitè Européenne Jean Monnet AISBL.

Counselor – kaj je?

PROGRAM 5. LETNIK 
Dodatni 5. fakultativni letnik, ki sledi zaključenemu štiriletnemu programu Naturopatija in psihosomatska podpora, se posveča veščinam komunikacije in daje možnost pridobitve naziva counselour.

Pogoj za vpis v 5.letnik je uspešno zaključen štiriletni program Naturopatija in psihosomatska podpora. Pogojno se lahko vpišejo tudi tisti, ki še niso pridobili naziva Master 1er Niveau en Naturopathie Psychosomatique et Relation d’Aides, a so zaključili 4. letnik omenjenega programa in opravili vse študijske obveznosti (obvezna prisotnost na predavanjih, izpiti, praksa).

 

1. letnik Število ur Predavatelj
Anatomija in fiziologija E - learning
Izkustvena anatomija 20 Samo Lutman
Holistične energijske tehnike 40 Evan Berni
Akupunktna masaža po Penzlu 80 Rado Ribič
Splošna naturopatija 40 Natale Petti
Nutricionizem - osnove 30 Jure Capuder
Nutricionizem in antropozofija 20 Franc Božjak
Psihologija in psihosomatika 20 Natale Petti
Splošna psihologija E - learning
Vzgoja za zdravje in higieno 10 Sabina Ličen
Skupaj 1. letnik 300

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potrebno zaradi organizacijskih zadev.