Program

Program z vsebino 

  • Dveletni program vključuje skupaj 700 ur teoretično/praktičnega dela, od tega je skupaj 430 ur frontalnih predavanj, 200 ur prakse in 70 ur dela namenjenega osebni rasti.

Za ogled vsebin posameznega letnike se sprehodite po spodnjih zavihkih.

1. letnik Število ur Predavatelj
Uvod v KST in senzibilizacija operaterja/ Vezivno tkivo in osnovne fluidne tehnike (fascija in diafragme) 25 Samo Lutman
Sakrokokcigealni segment in atlanto okcipitalna artikulacija 15 Samo Lutman
Anatomija, fiziologija in patologija 80 Andrej Cör
Lobanja – neurocranium 20 Samo Lutman
Lobanja – viscerocranium 15 Samo Lutman
Osnove 5 Bioloških zakonov 10 Samo Lutman
Hrbtenica in biološki konflikti, Sfenoid in okciput. Sfeno-bazilarna s. SSB …. 20 Samo Lutman
Biodinamski pristop 20 Leonarda Majaron / Jasna Jerončič
Organi – obravnava notranjih organov 1 (želodec, jetra) 20 Samo Lutman
VAJE 20 Jasna Jerončič
Skupaj ur frontalno 1.letnik 245

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potrebno zaradi organizacijskih zadev.