Cena

Cena dveletnega izobraževanja zna

  • 3.600 EUR* (predavanja in vaje) oz. 3.300 EUR brez propedevtike
  • 190 EUR/ leto (letna članarina Jean Monnet do 31.1. tekočega leta)
  • 100 EUR (zaključni izpit)

*Ob vpisu se plača nepovratna akontacija v višini 300 EUR, nadalje je možno plačevati na obroke.