Program Kranio sakralna reintegracija

Izobraževalni Program KRANIO SAKRALNA REINTEGRACIJA Somato bio-logični pristop (KSR) je nov integrativni model iz področja nekonvencionalnih metod nudenja pomoči, ki združuje klasičen biomehanski in biodinamični pristop kranio sakralne terapije, veščine counselinga  in bio–logiko oz. poznavanje petih bioloških zakonov.

 

Trajanje 2 leti

Dveletni program vključuje skupaj 700 ur teoretično/praktičnega dela, od tega je skupaj 430 ur frontalnih predavanj, 200 ur prakse in 70 ur dela namenjenega osebni rasti.

Program z vsebino

 

Frontalna predavanja potekajo približno 1-krat mesečno na sedežu šole ali na daljavo.

Predavanja teoretičnega značaja potekajo večinoma na daljavo (petek popoldan in sobota dopoldan), praktična pa med vikendi (sobota in nedelja od 9h-18h).

 

Izpiti

Interno preverjanje znanja iz posameznih vsebin se vrši tekom izobraževanja in je namenjeno pripravi na končni izpit in pripravi seminarske naloge ob koncu izobraževanja.

V kolikor udeleženec nima zdravstvene izobrazbe, je udeležba na propedevtičnih vsebinah obvezna kot tudi opravljen izpit iz anatomije in patologije.

 

Zaključni izpit in certifikat

Zaključni izpit poteka 2x letno na sedežu izobraževanja v prisotnosti interne komisije in zajema pisno in ustno preverjanje znanja KSR ter predstavitev seminarske naloge. Pogoji za pristop na zaključni izpit so:

  • Zaključen dveletni program KSR (udeležba na vseh predavanjih)
  • Uspešno opravljen izpit iz propedevtike (v kolikor udeleženec nima zdravstvene izobrazbe)
  • Opravljena klinična praksa v skupnem številu 200 ur
  • Opravljen program osebne rasti v skupnem številu 70 ur

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu udeleženec pridobi Certifikat z naslovom Attestasion Opérateur crânio-sacrée à orientation somato-biologique, ki ga izda Mednarodno združenje Jean Monnet (Association Internationale Jean Monnet A.I.S.B.L.). 

 

Cena

  • 4.100,00 EUR* (predavanja in vaje obeh letnikov)
  • 190 EUR/ leto (letna članarina Jean Monnet do 31.1. tekočega leta)
  • 120 EUR (končni izpit)

* Ob vpisu se plača nepovratna akontacija v višini 400 EUR, nadalje je možno plačevati na obroke in sicer 20 mesečnih obrokov po 185 EUR, 2 letna obroka po 1850 EUR ali po dogovoru. 

Opomba: Cena velja od 1.9.2023 dalje in ne velja za izobr. cikel 2022-24.

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v ceni, v kolikor pride do nepredvidenih ekonomskih sprememb.