Cena

Cena izobraževalni program NATUROPATIJA

Cena posameznega letnika znaša 2.590 eur in vključuje:

    • 2.400 eur šolnine *
    • 190 eur letna članarina Združenje Jean Monnet (članarina se plačuje za obdobje trajanja študija za posamezno koledarsko leto do 31.1. tekočega leta)  

*vključuje strošek predavanj in prakse na sedežu šole, ki se lahko plačuje v 12 obrokih po 200 eur ali v enkratnem obroku ob pričetku šolskega leta, pri čemer se upošteva 5% popust.

 

Cena zaključna naloga

Cena zagovora zaključne naloge znaša 290 eur in se plača 90 dni pred planiranim datumom zagovora na sedežu Združenja Jean Monnet.