Program NATUROPATIJA – NOVO!

Vsebina

Izobraževalni program s področja naturopatije vsebuje naslednje sklope vsebin:

  • Klasična naturopatija (fitoterapija, floriterapija, nutricionizem, osnove TKM,…)
  • Somatika in celostne telesne metode (osnove kranio sakralne terapije)
  • Psihologija in relacije psihosomatske podpore (osnove 5-ih Bioloških zakonov, BPQ)
  • Holistične energetske tehnike in osebnostna rast
  • Propedevtične vsebine (anatomija, patologija)

Program po letnikih je podrobneje opisan tukaj.

Trajanje 3+1 leta

  • 3- letni program HOLISTIČNA NATUROPATIJA vključuje skupaj 1200 ur teoretično/praktičnega dela, od tega je 900 ur frontalnih predavanj in 300 ur prakse.
  • 4- letni program EVOLUTIVNA NATUROPATIJA predstavlja nadaljevanje študija v 4. letnik, ki poleg 1200 ur predhodnih treh let izobraževanja, vključuje dodatnih 360 ur teoretično/praktičnega dela, od tega 260 ur frontalnih predavanj in 100 ur prakse.

Frontalna predavanja potekajo 1-2 krat na mesec na sedežu šole ali na daljavo.

Predavanja teoretičnega značaja potekajo večinoma na daljavo (petek popoldan in sobota dopoldan), praktična pa med vikendi (sobota in nedelja od 9h-18h).

Prakticiranje naučenih vsebin se prične od 1. letnika dalje in je pomembno za osvojitev pridobljenih znanj in veščin med študijem in pripravo na obvezno prakso v zadnjem letniku. Končna obvezna praksa, ki jo mora vsak udeleženec opraviti pred zagovorom zaključne naloge, se izvaja v skladu z navodili šole in pod mentorstvom izbranih predavateljev. Navodila za izvajanje končne prakse udeleženci prejmejo v 3. letniku.

Izpiti

Interno preverjanje znanja iz posameznih vsebin se vrši v glavnem v obliki pisnih izpitov. Nekateri predmeti vsebujejo tudi praktično preverjanje znanja.

Zaključna naloga

Po uspešno zaključenem 3-letnem izobraževalnem programu Holistična Naturopatija ali 4-letnem programu Evolutivna Naturopatija na sedežu šole v Sloveniji, udeleženec pod vodstvom izbranega mentorja izdela zaključno nalogo in jo ustno predstavi na sedežu Združenja Jean Monnet v Bruslju (Association Internationale Jean Monnet A.I.S.B.L.). Uspešen zagovor je podlaga za pridobitev certifikata.

Certifikat 

3-letni program Holistična Naturopatija → naslov, ki ga podeli Association Internationale Jean Monnet A.I.S.B.L je Diplome de 1eme Niveau (Diploma1 Holistična Naturopatija)

4-letni program Evolutivna Naturopatija → naslov, ki ga podeli Association Internationale Jean Monnet A.I.S.B.L je Diplome de 2eme Niveau (Diploma2 Evolutivna Naturopatija)

Strošek potovanja in bivanja za opravljanje zagovora zaključne naloge v Bruslju gre v breme udeleženca.

Cena

Cena posameznega letnika znaša 2.590 eur in vključuje:

  • 2.400 eur šolnine *
  • 190 eur letna članarina Združenje Jean Monnet (članarina se plačuje za obdobje trajanja študija za posamezno koledarsko leto do 31.1. tekočega leta)

*vključuje strošek predavanj in prakse na sedežu šole, ki se lahko plačuje v 12 obrokih po 200 eur ali v enkratnem obroku ob pričetku šolskega leta, pri čemer se upošteva 5% popust.

Cena zaključne naloge znaša 290 eur in se plača 90 dni pred planiranim datumom zagovora na sedežu Združenja Jean Monnet.