Pogoji za vpis

Pogoj za vpis je najmanj spričevalo srednješolske izobrazbe katerekoli smeri (V. stopnja).