Patologija

 • celična patologija
 • akutna in kronična vnetja
 • celjenje tkiv
 • hemodinamske spremembe, tromboza
 • genska obolenja
 • bolezni imunskega sistema
 • neoplazije
 • virusne bolezni
 • ambientalna in nutricionalna patologija
 • otroške bolezni
 • krvožilne bolezni

Število ur frontalnih predavanj: 30

Preverjanje znanja: Pisni izpit

Predavatelj: Andrej Cör

Posted in 2. letnik.