Nutricionizem – osnove

Vsebina predmeta NUTRICIONIZEM

Osnovni cilj:
Seznanjenje z osnovno "abecedo" prehranske vede in pridobivanje osnovnih orodij za iskanje in uporabo pravih informacij.

Vsebina:
osnovni pojmi prehranske znanosti
osnove prebave in presnove
oris vloge živčnega sistema pri prehranjevanju (cžs, ažs, enterični ž. sist.)
makrohranila, mikrohranila in tekočine
strategije prehranske podpore (tradicije in novi pristopi)
metode prehranske terapije (evalvacija, testi, aplikacije)
problematika prehranskih dodatkov
vloga nutricionizma v terapevtski praksi
panoramski pogled na nutricionizem danes
premislek o osnovnih predpostavkah (zdravje, bolezen, telo, energija, narava, naturopatija, znotraj/zunaj...)
problem redukcionistične znanosti (človek stroj vs. živi človek)
nutricionizem kot ideologija
prehranjevanje in življenjski konteksti (biološki, psihološki, socio-politični, ekonomski, ekološki, filozofsko-etični)
prehranska podpora v (evolutivni) naturopatiji
uporaba ortomolekularnega pristopa v naturopatski praksi
osnove azijskih prehranskih tradicij in njihova aplikacija
uporaba t.i. funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil
gibalne prakse, post, hrana in učenje (osebnostna rast)

Število ur: 30
Število dni: 2
Predavatelj: Jure Capuder
Preverjanje znanja: pisni izpit

1. letnik Število ur Predavatelj
Anatomija in fiziologija E - learning  
Izkustvena anatomija 20 Samo Lutman
Holistične energijske tehnike 40 Evan Berni
Akupunkturna masaža po Penzlu 80 Rado Ribič
Splošna naturopatija 60 Natale Petti
Nutricionizem - osnove 30 Jure Capuder
Nutricionizem in antropozofija 20 Franc Božjak
Psihologija in psihosomatika 20 Natale Petti
Splošna psihologija E - learning  
Vzgoja za zdravje in higieno 20 Sabina Ličen
Skupaj 1. letnik 300  

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potreno zaradi organizacijskih zadev.

Posted in 1. letnik.