Nutricionizem – osnove

Osnovni cilj tega predavanja je seznanjenje z osnovno "abecedo" prehranske vede in pridobivanje osnovnih orodij za iskanje in uporabo pravih informacij.

Vsebina:
osnovni pojmi prehranske znanosti
osnove prebave in presnove
oris vloge živčnega sistema pri prehranjevanju (cžs, ažs, enterični ž. sist.)
makrohranila, mikrohranila in tekočine
strategije prehranske podpore (tradicije in novi pristopi)
metode prehranske terapije (evalvacija, testi, aplikacije)
problematika prehranskih dodatkov
vloga nutricionizma v terapevtski praksi
panoramski pogled na nutricionizem danes
premislek o osnovnih predpostavkah (zdravje, bolezen, telo, energija, narava, naturopatija, znotraj/zunaj...)
problem redukcionistične znanosti (človek stroj vs. živi človek)
nutricionizem kot ideologija
prehranjevanje in življenjski konteksti (biološki, psihološki, socio-politični, ekonomski, ekološki, filozofsko-etični)
prehranska podpora v (evolutivni) naturopatiji
uporaba ortomolekularnega pristopa v naturopatski praksi
osnove azijskih prehranskih tradicij in njihova aplikacija
uporaba t.i. funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil
gibalne prakse, post, hrana in učenje (osebnostna rast)

Število ur: 20
Preverjanje znanja: Pisni izpit

Predavatelj: Jure Capuder

Posted in 1. letnik.