Naturopat

Naturopat je terapevt, ki pri svojem delu uporablja nekonvencionalne metode zdravljenja pri čemer upošteva načela holistične filozofije. Termin holističen izvira iz grške besede »holos« ali »celota«, kar pomeni, da naturopat pri svojem delu upošteva človeka globalno, kot celoto.

Sledi naravnim zakonom, torej njegov cilj ni osredotočanje na premagovanje in zdravljenje simptoma neke bolezni, ampak določiti vzroke, ki so povzročili neravnovesje in sprožili simptom. Sodobni naturopati verjamejo, da si telo ves čas prizadeva k dobremu zdravju ali homeostazi in da je telo samo sebi najboljši zdravilec.

S proučevanjem vzrokov nastalega neravnovesja in težav naturopat deluje z namenom ponovne vzpostavitve psiho-fizičnega in energetskega ravnovesja v človeku. Dejavnost naturopata torej temelji na: osveščanju o zdravju, sistemsko opazovanje globalne manifestacije človeka in ponovno uravnoteženje energetskih potencialov posameznika.

Naturopat je poklicna figura, ki znotraj naravnega in holističnega gledanja skrbi za zdravje in dobro počutje.

Poklic naturopata je še zlasti nepogrešljiv v današnji dobi. Dobi naraščajočega onesnaževanja in vse večjega stresa, ki pripomorejo k večanju neravnotežja in k razvoju novih oblik problemov in bolezni. Le z vzpostavitvijo primernih pogojev, v katerih se zgodi prebuditev naravne vitalne moči, prirojene energije ali naše naravne zdravilke lahko premagamo tovrstne težave.

Posted in Naturopatija.