Counselor – kaj je?

Counseling je način nudenja pomoči, ki temelji na medsebojni izmenjavi, pri čemer vsi udeleženi s svojim prispevkom pripomorejo k lastni osebnosti rasti in rasti družbe.

Counseling se kot odnos izmenične pomoči pri osebnostni evoluciji lahko vzpostavi med terapevtom in klientom, med učiteljem in učencem, med zdravnikom in bolnikom ter med staršem in otrokom.

Counselor je nov poklic, ki je v evropskem prostoru vedno bolj uveljavljen in skrbi za podporo sočloveku na psihosomatskem, osebnostnem in duhovnem nivoju z izjemo psihopatologije. Counselor iz naslova BioPsicoQuantistice ima ustrezno strokovno znanje iz področja psihosomatike in 5-ih bioloških zakonov, pozna veščine dialoga in predvsem ima svojo lastno osebno izkušnjo kontinuiranega dela na sebi.

Posted in Naturopatija.