Holistične energetske tehnike in osebnostna rast

Predmet holistične energetske tehnike spremlja študenta v vseh štirih letih in je v veliki meri namenjen osebnostni rasti in pripravi bodočega terapevta na delo in nudenje pomoči drugemu. Samo lastna evolucija, spoznavanje in popolno sprejemanje sebe vodi k ozdravitvi.

Vsebina v 2.letniku:
- Zdravljenje čustvenih ran notranjega otroka
- Empatično zaznavanje
- Zavestno dihanje
- Vez fizično telo – emocije
- Zdravljenje z energijo

Število ur: 40
Število dni: 4
Število vikendov: 2

Predavatelj: Evan Berni

1. letnik Število ur Predavatelj
Anatomija in fiziologija  E - learning  
Izkustvena anatomija 20 Samo Lutman
Holistične energijske tehnike 40 Evan Berni
Akupunkturna masaža po Penzlu 80 Rado Ribič
Splošna naturopatija 60 Natale Petti
Nutricionizem - osnove 30 Jure Capuder
Nutricionizem in antropozofija 20 Franc Božjak
Psihologija in psihosomatika 20 Natale Petti
Splošna psihologija E - learning  
Vzgoja za zdravje in higieno 20 Sabina Ličen
Skupaj 1. letnik 300  

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potreno zaradi organizacijskih zadev.

Posted in 2. letnik.