Cena

Šolnina*: 2000 EUR /leto

Letna članarina za evropsko univerzo Jean Monnet AISBL: 190 EUR

Konča naloga ob zaključku šolanja: 290 EUR

*Ob vpisu se plača vpisnino v višini 500 EUR. Nadalje je možno plačevati v obrokih in sicer:

  • Plačilo na 3 obroke po 500 EUR. Obroki se plačujejo vsake tri mesece, začetni obrok se plača do 15. dne tretjega meseca poteka šolanja.
  • Plačilo v 12 mesečnih obrokih po 125 EUR. Mesečni obroki morajo biti poravnani do 15. dne v mesecu.
  • Pri plačilu celotne šolnine ob začetku šolanja v enkratnem znesku se upošteva 5% popust.

Cene in pogoji plačila so informativne narave. Po prejemu izpolnjene prijavnice, prijavitelj in izvajalec podpišeta pogodbo o izobraževanju, ki celovito določa pravice in obveznosti obeh ter cene in načine plačila.