Bio -logična znanost 5lb “DRUGI ZAKON”

Z opazovanjem lahko vidimo, da je vsak SBS program dvofazen (pod pogojem, da pride do biološke razrešitve). Biloška krivulja, ki opisuje ta proces se razvije v dveh fazah.

Po normotoni fazi, ki jo prekine DHS, vstopimo v simpatikotonično fazo ali aktivno fazo (AF), ki nam služi za soočanje z nepričakovanim dogodkom. Ko pa pride do razrešitve situacije, se zgodi sprostitev emocionalne vsebine, ki je bila prisotna v DHS-u in vstopimo v vagotonično fazo ali fazo reparacije Pcl(post konfliktna faza).

Epileptoidna kriza (CE): obrat proti normalizaciji funkcije

Obsežen delež akutnih simptomov se zgodi prav v tej fazi imenovani epileptoidna kriza (CE). Epileptoidna kriza nastopi v segmentu dvofazne krivulje, ki označuje konec faze PclA in začetek PclB.

Na vrhuncu faze reparacije v PclA, ko so edemi na maksimumu volumna, se moramo zavedati, da je v reparaciji tudi cerebrali rele (Hamerjevo žarišče), ki inervira korespončno tkivo udeleženo v SBS programu. V tem trenutku faze PclA je torej tudi v cerebralnem releju edem na maksimumu volumna. Tedaj se zgodi obrat s pomočjo močne kontrakcije, spazma, ki se manifestira v celem organizmu. Možgani izvedejo torej dramatični obrat v poteku SBS. Ta proces imenovan epileptoidna ali epileptična kriza (CE) je nujen za “dreniranje” edemov in povratek v normotonijo.

Zaradi intenzivnosti tega trenutka se v CE lahko pojavijo tudi resnejši simptomi.

Posted in Blog.