Akupunkturna masaža po Penzlu

- Zgodovina Akupunkturne masaže po Penzlu (APM) v svetu in Sloveniji, razvoj in namen.
- Definicija APM - Willy Penzel - Vidiki APM: ocena energetskega stanja, psihosomatski dejavniki, delo na telesu preko sistema meridianov in akupunkturnih točk, samooskrba, povezava s šolsko medicino
- Interdisciplinarnost, enostavnost, holistični pristop
- Definicija energetskega pretoka
- Definicija meridianov
- Osnove delovanja energetskega sistema pri človeku
- Spoznavanje sistema meridianov in praktično delo na sistemu meridianov - terapije
- Poti meridianov na telesu in naletne točke
- Delitev meridianov
- Potek meridianov in naletne točke
- Tehnika stimulacije meridiana
- Povezovanje meridianov
- Ugotavljanje energetskega stanja s poskusnim potegom
- Ugotavljanje energetskega stanja z energetskimi potegi
- Masaža za izravnavo napetosti (ventralno, dorzalno, L/D, spodaj)

Število ur: 40
Število dni: 4
Število vikendov: 2

Predavatelj: Rado Ribič

1. letnik Število ur Predavatelj
Anatomija in fiziologija E - learning
Izkustvena anatomija 20 Samo Lutman
Holistične energijske tehnike 40 Evan Berni
Akupunkturna masaža po Penzlu 80 Rado Ribič
Splošna naturopatija 60 Natale Petti
Nutricionizem - osnove 30 Jure Capuder
Nutricionizem in antropozofija 20 Franc Božjak
Psihologija in psihosomatika 20 Natale Petti
Splošna psihologija E - learning
Vzgoja za zdravje in higieno 20 Sabina Ličen
Skupaj 1. letnik 300

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potreno zaradi organizacijskih zadev.

Posted in 1. letnik.