Akupunkturna masaža po Penzlu

- Zgodovina Akupunkturne masaže po Penzlu (APM) v svetu in Sloveniji, razvoj in namen.
- Definicija APM - Willy Penzel - Vidiki APM: ocena energetskega stanja, psihosomatski dejavniki, delo na telesu preko sistema meridianov in akupunkturnih točk, samooskrba, povezava s šolsko medicino
- Interdisciplinarnost, enostavnost, holistični pristop
- Definicija energetskega pretoka
- Definicija meridianov
- Osnove delovanja energetskega sistema pri človeku
- Spoznavanje sistema meridianov in praktično delo na sistemu meridianov - terapije
- Poti meridianov na telesu in naletne točke
- Delitev meridianov
- Potek meridianov in naletne točke
- Tehnika stimulacije meridiana
- Povezovanje meridianov
- Ugotavljanje energetskega stanja s poskusnim potegom
- Ugotavljanje energetskega stanja z energetskimi potegi
- Masaža za izravnavo napetosti (ventralno, dorzalno, L/D, spodaj)

Število ur frontalnih predavanj v 1.letniku: 80

Preverjanje znanja: 2 pisna kolokvija in praktično preverjanje

Predavatelj: Rado Ribič

Posted in 1. letnik, Nekategorizirano.